Kriseknuserne

 

Et frisk pust til virksomheden

Sidste nyt

Vi har for tiden et særdeles velbeliggende og veldrevet campingcenter i Jylland til salg. Virksomheden er trimmet til markedssforholdene, og interesserede kan henvende sig til Flemming Philipsen, tlf. 65975300.

 

Nyttige links

 

Kriseknuserne er en gruppe af specialister der arbejder koncentreret med at forhindre at virksomheder kollapser, og dermed med at forhindre eller minimere tab for indehavere, finansielle parter og kreditorer. Endvidere har Kriseknuserne udviklet en model for salgsmodning og salg af virksomheder, som optimerer generationsskifter eller virksomhedssalg for såvel køber som sælger.

Mail: info@kriseknuserne.dk

Tlf.:   65 97 53 00
 • Kriseledelse

Uanset konjunkturudviklingen i verden er der virksomheder der kommer i krise af forskellige årsager.

I mere end 26 år har Kriseknuserne med succes hjulpet disse virksomheder. Et udbygget kontaktnet, blandt andet til  en række finansielle institutioner, har medført at selv virksomheder i dyb krise har overlevet. Succes raten ligger over 95%

Det reducerer tab for alle parter og det redder arbejdspladser!

 • Salg og salgsmodning

  Kun få virksomheder bliver solgt som resultat af en velplanlagt proces. Mange virksomhedssalg finder sted ved tilfældigheder.

  Som i alle andre situationer koster manglende planlægning dyrt, i dette tilfælde er det ofte ekstremt dyrt. 

  Kriseknuserne har specialiseret sig i at salgsmodne virksomheder efter en individuel vurdering, med henblik på at skabe synergi mellem sælger og køber og ikke mindst at fastslå den rette pris for en virksomhed.

 • Copyright ® 2005 Kriseknuserne.dk
   

  FORSIDE

  KRISELEDELSE

  SALGSMODNING

  KONTAKT